Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspieranie ich rodzin. Cele Stowarzyszenia to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenie ich ku aktywnemu życiu społecznemu.

 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!