30 grudzie? 2011

V Rocznica WTZ i Zabawa Sylwestrowa 2011GRUDZIE? 2011


WIGILIA 2011


Warsztat wytwarzania ?wiec na gor?co

Warsztat modelarski

Warsztat kowalstwa artystycznego

Warsztat gastronomiczny

Warsztat szycia maszynowego i haftu

Warsztat filcu

Warsztat stolarski5 - 16 grudzie? 2011

Przygotowania ?wi?teczne


 6 grudzie? 2011

I Wojew�dzki Przeglad Jase?ek i Pastora?ek dla Os�b Niepe?nosprawnych w Gorzowie Wielkopolskim


2 grudzie? 2011

Lubuski Tydzie? Os�b Niepe?nosprawnych


29 listopada 2011

Andrzejki 2011


LISTOPAD 2011

Zadanie wsp�?finansowane przez PFRON z udzia?em Wojew�dztwa Lubuskiego


Warsztat opieki nad osobami chorymi wraz z kursem I pomocy

Warsztat haftu maszynowego

Warsztat Sutaszu

Warsztat Florystyki

Warsztat domowego wytwarzania sera i wypieku chleba

Warsztat wytwarzania sera w Serowarni16 listopada 2011

Wyst?p Teatru Art-Metanoia w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej


10 listopada 2011

Koncert w Filharmonii Zielonog�rskiej


20 pa?dziernika 2011

Uczestniczyli?my w "V Zielonog�rskich Spotkaniach z Technologi? Informacyjn?
organizowanych przez O?rodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej G�rze


10 - 11 pa?dziernika 2011

Wycieczka dwudniowa do Kotliny K?odzkiej 


24 wrze?nia 2011


22 - 23 wrze?nia 2011


16 wrze?nia 2011


13 wrze?nia 2011

Wycieczk? do Poznania na targi Polagra oraz do ogrodu Zoologicznego. Jest to zako?czenie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "M�j plan na ?ycie: by? niezale?nym".
Zadanie to by?o wsp�?finansowane ze ?rodk�w PFRON przy udziale Wojew�dztwa Lubuskiego


06 - 09 wrze?nia 2011

Wycieczka czterodniowa na Kaszuby


od 28 czerwca 2011

70 os�b - w tym wszyscy uczestnicy WTZ - bierze udzia? w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie "M�j plan na ?ycie: by? niezale?nym".
Zadanie to jest wsp�?finansowane ze ?rodk�w PFRON przy udziale Wojew�dztwa Lubuskiego


19 czerwca 2011

Piknik w G?ogowie


18 czerwca 2011

I Wojew�dzki Piknik Os�b Niepe?nosprawnych w Zielonej G�rze "S?o?ce jest w ka?dym z nas"


11 czerwca 2011

Pielgrzymka do Rokitna


10 czerwca 2011


07 - 09 czerwca 2011

Olimpiada Specjalna w S?awie


03 czerwca 2011

Impreza Sportowo-Rekreacyjna w Bytomiu Odrza?skim


02 czerwca 2011

Olimpiada Rado?? w Nowej Soli


27 maj 2011

X Maj�wka Sportowo-Rekreacyjna w Lubsku

Kwiecie? - Maj 2011 

Hipoterapia w Lubieszowie

    


25 maja 2011
 

15 maja 2011 

?rodowiskowa impreza integracyjna �?wi?to Polskiej Niezapominajki�

niezapominajkaniezapominajkaniezapominajkaniezapominajka

1/Przemarsz z Warsztatu Terapii Zaj?ciowej do Parku Krasnala

2/Wystawa i kiermasz prac os�b niepe?nosprawnych

3/Wspólne malowanie krasnali ogrodowych

4/Artystyczne malowanie twarzy

5/Wyst?py artystyczne uczestnik�w WTZ z Lubska, ?wiebodzina i Nowej S�li


21 Kwietnia 2011

?niadanie Wielkanocne


Marzec 2011

Pomagamy schorniskom dokarmiaj?c zwierz?ta i buduj?c nowe budy dla ps�w


23 Luty 2011

Z wizyt? w Muzeum w Nowej Soli - wystawa "Kolej Polska"


23 Stycznia 2011

Bal Karnawa?owy - hotel "Polonia"

 
10 Stycznia 2011

Koncert Lubuskiego Biura Koncertowego "Wiede?, Straus - walc"


4 Stycznia 2011

Ogl?damy spektakl pt. "EKO - Przygoda"

POPRZEDNIE LATA

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!