Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

28 Grudnia 2012

VI Rocznica WTZ i Zabawa Sylwestrowa 2012

20 Grudnia 2012

Jeste?my bardzo wdzi?czni Panu Dyrektorowi Dominikowi Dzie?dziurze 
i wszystkim Pracownikom Banku Zachodniego WBK w Nowej Soli
za okazane serce, za ogromne wsparcie finansowe naszych
dzia?a? na rzecz osb z niepe?nosprawno?ci?.
Przekazana nam podczas WIGILII kwota 13 510 z?
by?a najbardziej wzruszaj?cym
i najpi?kniejszym Bo?onarodzeniowym prezentem
dla naszych podopiecznych
Dzi?kujemy!


Wigilia 2012

Grudzie? 2012

Praktyki zawodowe w fabryce mebli

23 Listopada 2012

Zabawa Andrzejkowa w Bytomiu Odrza?skim

12 Pa?dziernika 2012

Projekt "Podnoszenie umiej?tno?ci w zakresie aktywizacji zawodowej uczestnikw warsztatw terapii zajeciowej"
realizowany przez Wroc?awski Sejmik Osb Niepe?nosprawnych

4 Pa?dziernika 2012

Spektakl teatru ART-METANOIA pt.  "Ja? i Ma?gosia"

21 Wrze?nia 2012

XV Olimpiada Umiej?tno?ci Zawodowych Uczestnikw WTZ w Mi?dzyrzeczu

15 Wrze?nia 2012

Olimpiada integracyjna w Bytomiu Odrza?skim

12 Wrze?nia 2012

Olimpiada Sportowa Osb Niepe?nosprawnych  "Victoria" w G?ogowie

6-7 Wrze?nia 2012

Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna w Wichlicach

Zadanie publiczne z zakresu dzia?alno?ci na rzecz osb niepe?nosprawnych, pn. "Jestem w pracy" (dla 70 doros?ych osb z niepe?nosprawno?ci? z powiatu nowosolskiego, zielonogrskiego i grodzkiego Zielona Gra).

Realizuj?c projekt Jestem w pracy Stowarzyszenie kontynuuje dzia?ania w obszarze rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej doros?ych osb z niepe?nosprawno?ci?, poprzez realizowanie r?nych form aktywizacji zawodowej.

19 Wrze?nia 2012

Wycieczka do Starego Folwarku w Pietrzykowie ko?o ?ar i do Belgijskiej Manufaktury czekolady w Hornow

17 Wrze?nia 2012

Wycieczka do Winnicy przy Pa?acu w Mierz?cinie

SIERPIE? 2012

Kurs Podstawy BHP 

Warsztat pracy na fermie drobiu

Warsztat pracy w gospodarstwie rolnym

Warsztat pracy w lesie

Warsztat pracy na plantacji wikliny

Warsztat pracy w centrum ogrodniczym

Warsztat ma?ej gastronomii

Warsztat pracy w ogrodnictwie

Kurs obs?ugi kas fiskalnych

Warsztat pracy w firmie "Impel" - sprz?taj?cej szpital

Warsztat pracy z trenerem pracy


10 Lipca 2012

Wyjazd integracyjny Wroc?aw - Bielany

23-24 Czerwca 2012

Festiwal Sztuki Ludowej i Jad?a Regionalnego "CEPELIADA"
(projekt wsp?finansowany przez Gmin? Nowa Sl - Miasto)

po??czony

z Festynem Rodzinnym WTZ

17 Czerwca 2012

II Lubuski Piknik Osb Niepe?nosprawnych

15 Czerwca 2012

Piknik w G?ogowie

4-6 Czerwca 2012

Olimpiada Specjalna w S?awie

31 Maja 2012

Olimpiada Rado??

29-30 Maja 2012

Wycieczka do Berlina i Poczdamu

21 Kwietnia 2012

Motoserce

4 Kwietnia 2012

Sniadanie wielkanocne


21 Marca 2012

Powitanie Wiosny


14 Lutego 2012

Walentynki


03 Lutego 2012

Pani Ewa Monkiewicz uczy nas ta?ca Cha-Cha na Balu Karnawa?owym

Bal Karnawa?owy 2012


 POPRZEDNIE LATA

2016

2015

2014

2013

2011

 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!