Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

18 Grudnia2013

WIGILIAPo raz kolejny Stowarzyszenie Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej

podj??o si? realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej osb niepe?nosprawnychpn. Zimowe Warsztaty,

wsp?finansowanego ze ?rodkw PFRON przy udziale Wojewdztwa Lubuskiego

w okresie od 4 do 31 grudnia 2013 roku.

W ramach projektu 69 doros?ych osb z niepe?nosprawno?ci? z 3 powiatw

(49 z powiatu nowosolskiego i 20 z zielonogrskiego i grodzkiego Zielona Gra)

bierze udzia? w 8 formach warsztatowych.


Warsztat ?wi?tecznych wyrobw garma?eryjnych oraz profesjonalnego ich pakowania i zamra?ania

Warsztat wytwarzania papieru czerpanego i obs?ugi niszczarek

Warsztat monta?u

Warsztat sprz?tania pomieszcze?

Warsztat renowacji mebli

Warsztat obierania cebuli w Przedsi?biorstwie AGRO-TOP w Ko?uchowie

Warsztat pracy w firmie BEJUR

Warsztat pracy w Urz?dzie Pocztowym (w Zielonej Grze)

28 Listopada 2013

Zabawa andrzejkowa


ZAPYTANIE OFERTOWE


na zakup samochodu osobowego i jego przystosowanie do przewozu osb niepe?nosprawnych.

Projekt wsp?finansowany ze ?rodkw Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w ramach Programu wyrwnywania r?nic mi?dzy regionami II

szczeg?y zamwienia i formularz


10-11 Wrze?nia 2013

Warsztat wyjazdowy do Stargardu Szczeci?skiego i Szczecina

1. Zak?ad Aktywnosci Zawodowej "Centralna Kuchnia"  w Stargardzie Szczeci?skim

2. Mieszkania Chronione w Stargardzie Szczeci?skim

3. Zak?ad Aktywno?ci Zawodowej w Dobrej Szczeci?skiej

4. Zak?ad Pracy Chronionej "ARA" w Szczecinie

7 Wrze?nia 2013

Olimpiada integracyjna w Bytomiu Odrza?skim

Warsztat pracy w Gospodarstwie Rolnym w Go?aszynie 

Warsztat Pracy na Dzia?ce Ogrodowej w Nowej Soli

Warsztat pracy lesie

Warsztat pracy w Parku Krasnala i w Parku "Kacza Grka" w Nowej Soli

Warsztat Malowania pomieszcze? w Nowej Soli

Warsztat pracy w Firmie BEJUR  w Nowej Soli

Warsztat pracy w cateringu

Warsztat pracy w ogrodnictwie w Otyniu

Warsztat pracy na Fermie drobiu

Warsztat pracy w Muzeum Etnograficznym w Ochli

Warsztat pracy w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Grze

Warsztat pracy w dziale Ekspedycji Urz?du Pocztowego w Zielonej Grze

22-23 Sierpnia 2013

Wycieczka do Torunia i Ciechocinka


Czerwiec 2013

Oto wytworzone w naszej pracowni stolarskiej stylizowane ??ko

CEPELIADA 2013

Podczas II Festiwal Sztuki Ludowej i Jad?a Regionalnego "Cepeliada" 2013 prowadzona by?a:

Ma?a Loteria Fantowa pn. "Cepeliada dla WTZ"

DZI?KUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPARCIE I UDZIA?!

Regulamin Ma?ej Loterii Fantowej

Sprawozdanie z loterii i zbirki publicznej

14 Czerwca 2013

Regionalny Przegl?d Piosenki Osb Niepe?nosprawnych

2 Czerwca 2013

Lubuski Piknik Zdrowia

Maj 2013

Majwka

19 Maja 2013

logo-bieg-na

Zadanie publiczne jest wsp?finansowane ze ?rodkw Powiatu Nowosolskiego

powiat-nowosolski-logo-jpeg-326x245

8 Maja 2013

Wyjazd do Szprotawy na spektakl  "Przygody Ma?ego M"

20 Kwietnia 2013

Run of Spirit - Bieg Na Tak 2013 w Poznaniu

Kwiecie? 2013

Uczniowie "Odlewniaka" w ramach praktyk zawodowych pomagaj? nam w malowaniu.

Podgl?damy ich prac?  i  uczymy si? ...

27 Marca 2013

?niadanie Wielkanocne w WTZ

23 Marca 2013

Uczestniczylismy w Jarmarku Wielkanocnym w Nowej Soli


.

.

Ci?gle jeszcze istniej? w?rd nas anio?y.

Nie maj? wprawdzie ?adnych skrzyde?,

lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, ktrzy s? w potrzebie.

Wyci?gaj? r?ce i proponuj? swoj? przyja??.


Sk?adamy serdeczne podzi?kowania  

logo_bricomarchew Nowej Soli

za wsparcie rzeczowe udzielone Warsztatowi Terapii Zaj?ciowej.

Dzieki Wam mogli?my uczy? si? malowa? i odnowi? nasz? ?wietlic?

Dzi?kujemy! 

Uczestnicy i Pracownicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Nowej Soli

23 Lutego 2013

Wycieczka do Poznania na spektakl teatru muzycznego "Skrzypek na dachu"

Luty 2013

T?usty czwartek w WTZ Nowa Sl

 POPRZEDNIE LATA

2016

2015

2014

2012

2011

 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!