Błąd
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character

19 Grudnia 2014

Koncert ?wiateczny w Nowosolskiej Filharmonii

17 Grudnia 2014
Wigilia

wigilia_2014_b_mini

3 Grudnia 2014

Gala fina?owa Akademii Teatralnej dla osb niepe?nosprawnych
prowadzona przez
Stowarzyszenie Przyjaci?
Teatru ARKA we Wroc?awiu


Stowarzyszenie, w okresie od 01 grudnia do 31 grudnia 2014 roku,

realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej osb niepe?nosprawnych

pn. Dalej w pracy 1. Zadanie wsp?finansowane jest ze ?rodkw PFRON

przy udziale Wojewdztwa lubuskiego

dalej_w_pracy_1

Proponuj?c do realizacji niniejszy projekt - Dalej w pracy 1 - Stowarzyszenie kontynuuje d?ugofalowy program dzia?a?

w obszarze rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej doros?ych osb z niepe?nosprawno?ci?. Na efekty prowadzonej

w stosunku do osb z niepe?nosprawno?ci? aktywizacji zawodowej i spo?ecznej, ktrej zwie?czeniem ma by? podj?cie pracy,

trzeba czasem czeka? latami, a wspomnie? nale?y, ?e przygotowanie zawodowe osb zdrowych trwa zwykle ustawicznie 3 lata.

W niniejszym projekcie przygotowali?my 9 form aktywizacji zawodowej i spo?ecznej - dla 70 doros?ych osb z niepe?nosprawno?ci?

z 3 powiatw (50 z powiatu nowosolskiego i 20 z zielonogrskiego i grodzkiego Zielona Gra). S? to: Szkolenie BHP i PPo?.,

Warsztat cateringu, Warsztat stolarstwa u?ytkowego, Warsztat digitalizacji, Warsztat pracy w Barze,

Warsztat pracy w M?ynie, Warsztaty od?nie?ania i porz?dkowania terenw, hal, parkingw, Warsztaty sprz?tania

pomieszcze? biurowych, pracowniczych i sanitarnych, Warsztat wykonywania zlecanych prac cha?upniczych.

Celem projektu jest: pokazanie doros?ym osobom niepe?nosprawnym mo?liwo?ci dokonywania zmian w ?yciu i pomoc

w realizowaniu planw zwi?zanych z zawodem i prac?; poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych i spo?ecznych;

?agodzenie fizycznych i umys?owych skutkw niepe?nosprawno?ci.

Szkolenie BHP i PPo?.

Warsztat stolarstwa u?ytkowego

Warsztaty od?nie?ania i porz?dkowania terenw, hal, parkingw w Bytomiu Odrza?skim

Warsztat pracy w M?ynie

Warsztaty od?nie?ania i porz?dkowania terenw, hal, parkingw w ?widnicy

Warsztat cateringu w Zielonej Grze

Warsztat od?nie?ania i porz?dkowania terenw, hal, parkingw w Nowej Soli


Warsztat cateringu w Nowej Soli

Warsztat wykonywania zlecanych prac cha?upniczych

Warsztat digitalizacji

Warsztaty sprz?tania pomieszcze? biurowych, pracowniczych i sanitarnych


26 Listopada 2014

Wycieczka do Kina w Zielonej Grze na film pt. "Dzie? dobry, Kocham ci?!"

07 Listopada 2014

Sk?adanie plastikowych p?ek na zamwienie

30 Pa?dziernika 2014

Spektakl "Kobietki"


27 Sierpnia 2014

Spektakl "Miejska D?ungla"

20-22 Sierpnia 2014

Trzydniowa wycieczka do Warszawy

13 Czerwca 2014

Og?oszenie o wynikach Ma?ej Loterii Fantowej pn. CEPELIADA DLA WTZ

i zbirki publicznej (w formie sprzeda?y przedmiotw i us?ug - malowanie twarzy)

na rzecz zakupu elementw ogrodzenia budynku Warsztatu Terapii Zaj?ciowej

w Nowej Soli, przeprowadzonych w dniach 21 - 22 czerwca 2014 roku

na Harcerskiej Grce w czasie Festiwalu sztuki ludowej i jad?a regionalnego CEPELIADA 2014.

Informujemy, ?e dochd ze sprzeda?y kuponw loteryjnych wynis? 2500 z?, a dochd zbirki to 65 z?otych.

Ca?y dochd zosta? wp?acony na konto Stowarzyszeniai w ca?o?ci zostanie przeznaczony na w/wym. cel.

Informujemy rwnie?, ?e wszystkie osoby, ktre organizowa?y i przeprowadza?y zbirk? pracowa?y nieodp?atnie.


21-22 Czerwca 2014

III Festiwal Sztuki Ludowej i Jad?a Regionalnego "CEPELIADA"


13 Czerwca 2014

I Bieg Szlakiem ?arskich Legend

8 Czerwca 2014

Lubuski Piknik Zdrowia

5 Czerwca 2014

Olimpiada Rado?? w Nowej Soli


5 Czerwca 2014

Regionalny Przegl?d Piosenki Osb Niepe?nosprawnych

24 Maja 2014

BIEG NA PRZEKR

Zadanie publiczne jest wsp?finansowane ze ?rodkw Powiatu Nowosolskiego

powiat-nowosolski-logo-jpeg-326x245

Misio i Delcio nadal szukaj? DOMU

16 Kwietnia 2014

?niadanie Wielkanocne w WTZ

13 Kwietnia 2014

Jarmark Wielkanocny w Nowej Soli

Wszystkie nasze wyroby s? dost?pne w WTZ Now Sl.

Oferujemy atrakcyjne ceny, serdecznie ZAPRASZAMY !

19 Marca 2014

Spektakl Teatru METANOJA pt. "Mi?o?? niejedno ma imi?"

12 Marca 2014

Z wiosenn? wizyt? w schronisku dla psw w Solnikach


29 Stycznia 2014

Nasz nowy ?ordek transportu

09 Stycznia 2014

VII Rocznica WTZ i Zabawa Karnawa?owa


 POPRZEDNIE LATA

2016

2015

2013

2012

2011

 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!